Strona główna    |    Poleć znajomemu naszą stronę
Szukaj:
Ozdoby betonowe 21

Zwroty towaru


1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. 

2. Prawo odstąpienia od zakupu nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych,

        h) towarów nabytych w drodze licytacji.

3. W celu usprawnienia procesu zwrotu, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza zwrotu i załączenie go do odsyłanych Produktów na adres Ozdoby Betonowe 21, ul. Kościelna 20a, 29-145 Secemin.

4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktów.

6. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 3

9. Postanowienia końcowe:

a) We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo Polskie.

b) Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

c) W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz warunkach sprzedażymają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Tutaj Pobierzesz formularz zwrotu towaru

Start              Firma             Oferta             Aktualności             Porady             Projekty Unijne             Informacje             Gdzie kupić             Kontakt              Cookies

Nasza oferta:

Fontanny
Grille ogrodowe
Płytki chodnikowe
Płyty kamienne
Płytki nagrobkowe
Figury dzieci
Figury ludzi
Figury ludzi na postumentach
Wazony Donice Kwietniki
Wazony Donice Kwietniki na postumentach
Postumenty Podstawy Filarki
Lampy japońskie
Figury przelewające wodę
Meble ogrodowe
Figury zwierząt
Figury zwierząt na postumentach
Figury orłów
Figury orłów na postumentach
Figury sakralne
Figury sakralne na postumentach

Najlepsze kasyno i automaty w Polsce to Ice Casino.

Ozdoby Betonowe 21 - Baseny, Fontanny z basenami, Wazony oraz Donice, Figury Ludzi, Popiersia, Figury zwierząt, Lampy Japońskie, Figury Przelewające Wodę, Meble ogrodowe, Grille ogrodowe, Filarki, postumenty, Inne Dekoracje betonowe, Płytki chodnikowe, Płyty kamienne, Kamień elewacyjny, Płytki nagrobkowe, Akcesoria...
Realizacja: Dpl Agency -
Projektowanie Stron Internetowych